Skip to content

Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm jest także określany jako choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu lub nałóg alkoholowy. Alkoholizm polega na utracie kontroli nad ilością i częstotliwością picia alkoholu a w konsekwencji utratą kontroli nad życiem. Przekroczenie granicy uzależnienia od alkoholu zawsze wiążę się z negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i to one świadczą o głębokości uzależnienia. Uzależnienie od alkoholu jak każda choroba daje objawy po których można ją rozpoznać. Jest osiem osiowych objawów uzależnienia od alkoholu, wystarczy rozpoznać trzy z nich aby zdiagnozować uzależnienie od alkoholu.

Objawy uzależnienia od alkoholu:

  1. silna i natrętna potrzeba picia alkoholu, czyli głód alkoholowy,
  2. upośledzona kontrola picia alkoholu,
  3. picie alkoholu z w celu złagodzenia objawów abstynencyjnych, czyli picie alkoholu na kaca, klinowanie,
  4. objawy abstynencyjne (obniżony nastrój, lęk, zaburzenia snu, nadmierna potliwość, nadciśnienie tętnicze, itp.), czyli objawy zatrucia organizmu alkoholem,
  5. wzrost tolerancji na alkohol, czyli możliwość wypicia więcej niż kiedyś, żeby uzyskać podobny efekt,
  6. zredukowanie repertuaru zachowań związanych z piciem, często picie w samotności,
  7. zaniedbanie alternatywnych do picia zachowań,
  8. picie alkoholu pomimo wiedzy o jego szkodliwości.

Konsekwencje uzależnienia od alkoholu

Konsekwencje uzależnionego picia alkoholu pojawiają się w różnych obszarach funkcjonowania człowieka

  • zdrowie fizyczne: nadciśnienie tętnicze, otłuszczenie i marskość wątroby, choroba wieńcowa, zaburzenia pracy serca, uszkodzenie komórek nerwowych, udar mózgu.
  • zdrowie psychiczne: depresja, nerwica, lęk, psychoza, skłonności samobójcze.

Negatywne konsekwencje picia zwykle pogłębiają się z czasem i obejmują wszystkie obszary funkcjonowania osoby uzależnionej, np. w pracy zawodowej, w rodzinie, w relacjach z ludźmi.

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm nieleczony zawsze prowadzi do śmierci i jak każde zaburzenie można go leczyć i skutecznie wyleczyć. Można zatrzymać picie alkoholu i nigdy na to nie jest za późno. Najskuteczniejszą formą leczenia jest psychoterapia określana też jako terapia alkoholowa lub terapia odwykowa stosowana w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, jak również grupy samopomocowe i grupy wsparcia.

Efektywna, w przypadku uzależnienia od alkoholu, jest psychoterapia stosowana ambulatoryjnie lub stacjonarnie. Placówki w których leczy się alkoholizm: przychodnie, poradnie leczenia uzależnień, oddziały leczenia uzależnień, ośrodki stacjonarne z kontraktem z NFZ, prywatne ośrodki stacjonarne leczenia uzależnień.

Wychodzenie z nałogu to proces, który ma swój początek, różne fazy i koniec. Leczenie trwa czasem kilka lat. W pierwszej fazie chodzi o zatrzymanie picia, odbywa się to często w ośrodku stacjonarnym leczenia uzależnień, następnie wymagana jest psychoterapia pogłębiona, w wyniku której następują zmiany prowadzące do wyzdrowienia.