Skip to content

Leczenie narkomanii

Uzależnienie od narkotyków – czy da się wyleczyć?

Narkotyki – to potoczna nazwa substancji psychoaktywnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050). Narkotyki, podobnie jak dopalacze, działają na układ nerwowy człowieka.

Światowa Organizacja Zdrowia dzieli narkotyki na:

 • opioidy/substancje opiatowe/opiaty (pozyskiwane z maku) np. morfina, heroina, opium, kodeina, demerol
 • psychostymulanty np. amfetamina
 • kokaina
 • marihuana i haszysz
 • psychodeliki np. LSD-25
 • halucynogeny
 • środki lotne, np. kleje
 • leki uspokajające i barbiturany
 • nikotyna
 • alkohol etylowy

Narkotyki dzieli się także na miękkie i twarde, w niektórych państwach celem rozróżnienia, które są prawnie zakazane. Twarde narkotyki są silnie uzależniające i ich zażywanie jest prawnie zakazane. Miękkie uzależniają, ale w mniejszym stopniu. Narkotyki zażywane są w różnoraki sposób: poprzez wstrzykiwanie, doustnie, poprzez palenie, wciąganie przez nos, wchłanianie przez skórę i różnego rodzaju sposoby palenia.

Osoba uzależniona od substancji narkotyków odczuwa przymus jej zażywania, nie potrafi utrzymać abstynencji. Uzależnia się fizycznie oraz psychicznie. Pojawiają się następujące objawy: osoba potrzebuje coraz większej dawki narkotyku, albo coraz silniejszych substancji, zaniedbuje swoje obowiązki, oddala się od bliskich osób, oszukuje, kłamie, manipuluje, staje się nerwowa, drażliwa, chce za wszelką cenę zdobyć substancję, często zadłuża się, kradnie, prostytuuje, całą życiową energię poświęca na zdobycie narkotyku. Często człowiek zaczyna inaczej wyglądać, staje się bardziej zaniedbany, ma zaczerwienione oczy, zwężone lub poszerzone źrenice, ma bardzo dużo energii lub staje się wręcz flegmatyczny, pojawia się częściej negatywny nastrój, brak chęci do działania, nieustający katar, problemy z drogami oddechowymi, zmniejszony apetyt i niskie libido, coraz większe zniszczenie organizmu.

Konsekwencje uzależnienia widoczne są w postaci zespołu abstynencyjnego, kiedy nie przyjmuje narkotyku: pojawia się drżenie rąk, potliwość, halucynacje, omamy, depresja, lęki, trudności ze skupieniem uwagi. Osoba uzależniona podporządkowuje życie do potrzeby brania i posiadania narkotyków, widoczne są u niej nieustanne cykle brania i nie brania oraz zdobywania pieniędzy na kolejne dawki narkotyków.

Fazy uzależnienia od narkotyków:

 1. Inicjacja – pierwszy kontakt z narkotykiem, spróbowanie narkotyku.
 2. Eksperymentowanie z narkotykami – kilkakrotne spróbowanie danej substancji, w celu chęci doświadczenia nowych doznań, odcięcia się od świata, zaspokojenia ciekawości, z powodu presji grupy itp.
 3. Przyjmowanie okazjonalne narkotyków – zwiększa się ilość przyjmowanej substancji, tutaj zaczynają się pojawiać trudności i zmiany w życiu rodzinnym, społecznym, finansowym.
 4. Regularne przyjmowanie narkotyków – faza uzależnienia – człowiek nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji o zaprzestaniu brania narkotyku, odczuwa silne negatywne skutki odstawienia narkotyku, wymaga odtrucia i wsparcia specjalistów.

Leczenie uzależnienie od narkotyków:

Leczenie uzależnienia od narkotyków jest możliwe, jest długotrwały proces, wymaga zgody osoby uzależnionej na przerwanie kontaktu z substancją. Ważny jest detoks organizmu oraz miejsce, gdzie osoba nie ma możliwości zdobycia narkotyku, leczenie odbywa się w formie stacjonarnej. W czasie leczenia osoba przechodzi nie tylko oczyszczanie organizmu, uczy się funkcjonowania bez substancji, na nowo buduje siebie podczas psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej. Dodatkowo ma zaplanowany czas warsztatami i innymi aktywnościami, które sprzyjają odzyskiwaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Warto pamiętać, że osoby nadużywające substancji psychoaktywnych, uzależnione np. od narkotyków, często cierpią także na inne zaburzenia np. zaburzenia osobowości, schizofrenię. Dlatego bardzo ważny w przypadku leczenia narkomanii jest indywidualny program terapii i dokładna diagnoza wykonana przez specjalistów.