Skip to content

Leczenie uzależnień

leczenie alkoholizmu

LECZENIE ALKOHOLIZMU

oferuje profesjonalne leczenie uzależnienia od alkoholu. Prowadzimy detoks alkoholowy, turnusy motywacyjne i terapię stacjonarną, której celem jest pokonanie nałogu oraz nauka życia w trzeźwości.

LECZENIE NARKOMANII

Uzależnienie od narkotyków wywołuje poważne skutki zdrowotne, psychiczne, społeczne, rodzinne, zawodowe oraz prawne.

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD DOPALACZY

Dopalacze w Polsce są łatwiej dostępne niż narkotyki, dlatego często sięgają po nie osoby młode.
leczenie uzależnienia od hazardu

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD HAZARDU

oferuje profesjonalne leczenie uzależnienia od alkoholu. Prowadzimy detoks alkoholowy, turnusy motywacyjne i terapię stacjonarną, której celem jest pokonanie nałogu oraz nauka życia w trzeźwości.
Leczenie uzależnienia od komputera

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA

W dzisiejszych czasach, gdy dostęp do komputera i Internetu jest na porządku dziennym w większości polskich domów, coraz częściej możemy zaobserwować uzależnienie od korzystania z tych technologii.
prywatne leczenie

PRYWATNE LECZENIE ODWYKOWE

Prowadzimy odwyk zamknięty, skierowany w stronę osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, leków lub komputera.