Skip to content

Leczenie uzależnienia od hazardu

Uzależnienie od hazardu nazywane również jako patologiczny hazard jest silną potrzebą, pragnieniem ciągłego, powtarzającego się uprawiania hazardu pomimo negatywnych konsekwencji oraz chęci zaprzestania. Hazard staje się dominujący wraz ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, rodzinnych, zawodowych i materialnych

Objawy uzależnienia od hazardu:

 • zaniedbywanie nauki czy pracy,
 • zaniedbywanie życia towarzyskiego i rodzinnego
 • ucieczka od codziennych problemów w hazard
 • nadmierna koncentracja na doświadczeniach związanych z hazardem, planowanie kolejnych przedsięwzięć związanych z hazardem oraz planowanie sposobów zdobycia pieniędzy przeznaczane na hazard, w sytuacjach kryzysowych poleganie na środkach finansowych innych osób
 • potrzeba zwiększenia ilości pieniędzy przeznaczanych na hazard
 • wracanie do hazardu tuż po stracie pieniędzy w celu ich nadrobienia
 • kłamanie bliskich i innych osób, by ukryć stopień powiązania z hazardem
 • zagrożenie utraty bądź utrata pracy, edukacji, ważnych relacji
 • wielokrotne i nieudane próby zaprzestania hazardu, drażliwość i nerwowość podczas prób ograniczania lub zaprzestania hazardu

Fazy uzależnienia od hazardu

 • faza zwycięstw – hazard jest traktowany jako rozrywka. W przypadku wygranej osoba grająca przeżywa pobudzenie a nawet stan euforii, zaczyna wierzyć w to, że zawsze będzie wygrywać, a w przypadku większej wygranej dąży do jej powtórzenia ryzykując większe środki pieniężne.
 • Faza strat – faza ta rozwija się szybko gdy osoba grająca wygrywa i widzi korzyści finansowe. Wygrana zachęca do dalszej gry, przegrana do odegrania się. Pojawiają się większe stawki i większa przegrana, osoba grająca koncentruje się na tym jak zdobyć pieniądze na hazard. Chęć wygrania zmniejsza kontrolę nad emocjami i sytuacją. W tej fazie pojawiają się koszty – zaniedbywanie obowiązków szkolnych, zawodowych, domowych, okłamywanie oraz ukrywanie uzależnienia, zaciąganie pożyczek wierząc, że znów nastąpi wielka wygrana.
 • Faza desperacji – całkowita utrata kontroli nad zachowaniem, utrata wszystkich pieniędzy, nieumiejętność przerwania gry bez względu na konsekwencje. Narastające długi powodują przeżywanie poczucia winy oraz panikę. Osoba uzależniona separuje się od bliskich, od rodziny i przyjaciół. Przeżywanie ciągłego napięcia oraz poczucia bezradności skutkuje depresją oraz wyczerpaniem.
 • Faza utraty nadziei – w tej fazie dochodzi do utraty pracy bądź wyrzucenia z uczelni, utraty bliskich, przyjaciół, ponadto dochodzi presja narastających długów i niemożność ich spłacenia. Życie jest wielką spiralą długów i sytuacji bez wyjścia. W tej fazie często dochodzi do załamania psychicznego, ucieczki w alkohol, narkotyki, konfliktów z prawem. Pojawiają się myśli samobójcze oraz dochodzi do prób samobójczych, by uwolnić się od trudnej sytuacji, która wydaje się być bez wyjścia.

Leczenie uzależnienia od hazardu

Nie leczony hazard prowadzi do: ucieczki w uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, odbycia kary więziennej, śmierci samobójczej lub śmierci z ręki drugiej osoby.

Osoba uzależniona od hazardu może wygrać swoje życie podejmując leczenie odwykowe, które odbywa się na tych samych zasadach co leczenie odwykowe innych uzależnień, tj uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków, uzależnienia od komputera i inne.