Skip to content

Leczenie uzależnienia od komputera

Uzależnienie od komputera to stan, w którym występuje silna potrzeba, przymus użytkowania komputera czy innych urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu. Uzależnienie od komputera polega na wielogodzinnym korzystaniu z komputera i internetu, które negatywnie wpływa na funkcjonowanie psychiczne, emocjonalne, społeczne oraz fizyczne.

Uzależnienie od komputera czy uzależnienie od internetu jest utratą kontroli nad emocjami odczuwanymi w związku z korzystaniem z urządzeń elektronicznych, takich jak: odreagowanie stresu, ekscytacja z nawiązywania wirtualnych znajomości, poczucie rywalizacji, czy satysfakcja z wygranej. W świecie wirtualnym osoba uzależniona wyrażając swoje podglądy nie musi mierzyć się z ich konsekwencjami. Uzależnienie jest oderwaniem od rzeczywistości, jest ucieczką od problemów.

W związku z bardzo szybkim rozwojem technologicznym, korzystanie z internetu, komputera, telefonu, czy innych urządzeń elektronicznych jest powszechne, dlatego uzależnienie od komputera często jest bagatelizowane, wydaje się być problemem błahym, jednak problem pojawia się, gdy życie bez komputera czy internetu zaczyna stawać się niemożliwe.

Objawy uzależnienia od komputera:

 • silna potrzeba dostępu do komputera i internetu
 • kompulsywne korzystanie z komputera, któremu towarzyszy zatracenie poczucia czasu spędzanego przed komputerem, odczuwanie ulgi i spełnienia
 • obsesyjne myśli, fantazje dotyczące gier, filmów, czy wirtualnych znajomości
 • utrata zainteresowań, monotematyczność, wprowadzanie skrótów myślowych z gier czy komunikatorów do rzeczywistości
 • wycofanie z życia społecznego, izolacja społeczna
 • wahania nastroju, agresja, problemy z pamięcią oraz koncentracją uwagi, zaburzenia snu, niezdrowe odżywianie lub niedożywienie
 • przedkładanie budżetu na zakup nowości technologicznych, akcesoriów komputerowych czy gier, nad rzeczy potrzebne do codziennego użytku,

Konsekwencje uzależnienia od komputera:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, unikanie relacji z innymi ludźmi, izolacja
 • problemy z pamięcią oraz koncentracją uwagi
 • chwiejność emocjonalna, gwałtowne zmiany zachowań
 • zawężenie zainteresowań lub całkowita ich utrata
 • zaniedbywanie obowiązków zawodowych oraz obowiązków domowych
 • zatarcie granicy pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistym
 • zmęczenie, bóle głowy, padaczka fotogenna (rodzaj epilepsji, której napady wywołane są dynamicznie zmieniającymi się bodźcami świetlnymi)
 • bóle kręgosłupa, wady postawy
 • pogorszenie wzroku,
 • niezdrowe odżywianie lub niedożywienie, co wpływa na zaburzenia pracy układu pokarmowego, rozwój chorób układu pokarmowego oraz może prowadzić do wycieńczenia organizmu

Leczenie uzależnienia od komputera

Leczenie odwykowe uzależnienia od komputerach opiera się na zasadach takich jak leczenie odwykowe innych uzależnień behawioralnych czy uzależnień od alkoholu czy narkotyków.

Pierwszym etapem leczenia jest zrozumienie różnicy pomiędzy zdrowym a patologicznym korzystaniem z urządzeń elektronicznych czy internetu.

Kolejnym etapem jest podjęcie leczenia odwykowego, które jest procesem długotrwałym.

Leczenie w stacjonarnym ośrodku odwykowym daje możliwość odcięcia dostępu od komputera czy innych urządzeń elektronicznych oraz poradzenia sobie z objawami psychosomatycznymi poprzez specjalistyczną pomoc. Pobyt w stacjonarnym ośrodku odwykowym pomaga przejść pierwszy etap leczenia. Kolejnym etapem jest długoterminowa pogłębiona psychoterapia, której efektem, przy zaangażowaniu pacjenta w ten proces, jest poradzenie sobie z uzależnieniem i zdrowie.