Skip to content

OPM-MED

Ośrodek Psychoterapeutyczno-Medyczny

W Ośrodku Psychoterapeutyczo-Medycznym w Opolu zajmujemy się kompleksowym leczeniem osób dorosłych opartym na procesie psychoterapii grupowej. Pomagamy osobom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, osobom z objawami zespołu stresu pourazowego, osobom będącym w kryzysie, mającym problemy w relacjach, z wypaleniem zawodowym, osobom uzależnionym (od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków, seksu, Internetu, pracy, zakupów i inne). Możliwość przyjęcia do Ośrodka osób od 17 roku życia.

Stosujemy holistyczne podejście w leczeniu wykorzystujące praktyki oparte na sprawdzonych badawczo metodach, obejmują one psychoterapię oraz leczenie farmakologiczne (w razie potrzeby) oraz zajęcia dodatkowe. W pracy psychoterapeutycznej wykorzystujemy rozumienie psychodynamiczne jako uzupełnienie podejście poznawczo-behawioralne, a także metody wspierające proces leczenia np. arteterapia, muzykoterapia i inne.

Jesteśmy ośrodkiem wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

OPM-MED Ośrodek
OPM-MED Ośrodek

W czasie leczenia w Ośrodku Psychoterapeutyczno-Medycznym w Opolu zapewniamy:

konsultację diagnostyczną z lekarzem oraz z psychoterapeutą
leczenie w formie stacjonarnej trwające minimum 4 tygodnie – 28 dni, z możliwością przedłużenia
opiekę medyczną i psychoterapeutyczną
dostęp do sali telewizyjnej, biblioteki, ogrodu
noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
zajęcia warsztatowe
3 posiłki dziennie oraz dostęp do napojów i przekąsek

W ośrodku pracują równolegle 2 grupy psychoterapeutyczne

Grupa dla pacjentów będących w kryzysie psychicznym, z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości, nerwicowymi, osób z wypaleniem zawodowym, mających trudności w relacjach i inne.
Grupa dla osób uzależnionych – od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia behawioralne.

Nasz zespół

psycholog, psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, asystent psychodramy. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła II stopień szkolenia psychodramy przy Europejskim Instytucie Psychodramy.

mgr Magdalena Stańczyk

psycholog, psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, asystent psychodramy. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła II stopień szkolenia psychodramy przy Europejskim Instytucie Psychodramy.
psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie.

mgr Agnieszka Martyna

psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie.
psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

mgr Martyna Kuźnicka – Tybura

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
– specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

mgr Jarosław Szychliński

– specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
psycholog, Life-Coach, energoterapeutka, instruktorka pracy z ciałem.

mgr Anna Tarka

psycholog, Life-Coach, energoterapeutka, instruktorka pracy z ciałem.
muzyk, kompozytor, akompaniator, nauczyciel, autor tekstów piosenek, gitarzysta, muzykoterapeuta.

mgr Grzegorz Grunwald

muzyk, kompozytor, akompaniator, nauczyciel, autor tekstów piosenek, gitarzysta, muzykoterapeuta.
trener sportowy, czynny zawodnik Karate Kyokushin.

mgr Kamil Stankiewicz

trener sportowy, czynny zawodnik Karate Kyokushin.
muzyk, pedagog, aranżer, certyfikowany muzykoterapeuta, biegły sądowy w dziedzinie sztuki muzycznej i pedagogiki artystycznej, ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz ratownik TCCC, absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

mgr sztuki, inż. Adrian Białek

muzyk, pedagog, aranżer, certyfikowany muzykoterapeuta, biegły sądowy w dziedzinie sztuki muzycznej i pedagogiki artystycznej, ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz ratownik TCCC, absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Pytania i odpowiedzi

  • We currently offer virtual nutrition support.  Virtual care is similar to in-person visits with your healthcare provider. During the virtual visit, you and your provider will discuss your current health status and your nutritional plan. They are also able to answer all your questions and during this time. If they think that you require physical examination, they can book you with an in-person appointment.