Skip to content

Terapia

Terapia stacjonarna,

jaką oferujemy w ośrodku, systematyka planu dnia, uporządkowanie, dyscyplina i przejrzyste reguły, regularny harmonogram zajęć, wzmacniają powrót do zdrowia. Niektóre zdrowe nawyki, które rozwijają się w trakcie pobytu w ośrodku, mogą przydać się przez miesiące lub lata po oficjalnym zakończeniu terapii. Ośrodek oferuje również dodatkowe zajęcia, których celem jest rozwój zainteresowań lub powrót do starych pasji. Wieloletnia praktyka pokazała, że stosowane przez nas metody są skuteczne w leczeniu. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż bardzo istotna jest motywacja pacjenta do podjęcia leczenia i przestrzegania zasad ośrodka oraz chęć kontynuowania leczenia celem utrwalenia zmian. Żeby psychoterapia mogła być skuteczna pacjent musi zgodzić się na zachodzenie w nim zmian oraz aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Psychoterapia poprzedzona jest kontraktem, w którym określane są cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Świadoma zgoda pacjenta na zakres oraz rodzaj leczenia, proponowany przez psychoterapeutów jest jedną z najważniejszych aspektów, ponieważ proces leczenia odbywa się głównie w efekcie pracy pacjenta, natomiast psychoterapeuta nadaje odpowiedni kierunek.

OPM-MED Ośrodek
terapia grupowwa

Psychoretapia grupowa

W naszym ośrodku stosujemy psychoterapie grupową. Interakcje zachodzące między pacjentami w grupie terapeutycznej pozwalają szybko i skutecznie nazwać, zrozumieć oraz pracować nad własnymi mechanizmami obronnymi oraz rozpoznać przyczyny objawów różnego rodzaju trudności. Podczas stosowanej przez nas terapii traktujemy indywidualnie potrzeby fizyczne, społeczne i emocjonalne każdej osoby przebywające w grupie i dostosujemy metody terapeutyczne.

Ważnym aspektem w psychoterapii jest relacja, zarówno z  psychoterapeutą jak i z członkami grupy psychoterapeutycznej. Poprzez relację odbywa się pomoc w rozwinięciu dojrzałej zdolności do zdrowej zależności, wzajemności i przywiązania, do zatrzymania cyklu izolacji i alienacji. To nauczenie się bycia w zdrowej zależności.

W naszym ośrodku pacjenci pracują w grupach psychoterapeutycznych, ze względu na odpowiednio dobrany program leczenia, w tym formę psychoterapii grupowej, nie praktykujemy dodatkowych sesji psychoterapii indywidualnej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach istnieje odstępstwo od tej reguły.

Po pobycie w ośrodku zalecamy by pacjenci kontynuowali leczenie w trybie ambulatoryjnym oraz pomagamy znaleźć odpowiednie wsparcie w dalszym etapie zdrowienia.

Zajęcia warsztatowe

W ośrodku oprócz codziennej psychoterapii grupowej prowadzone są też zajęcia dodatkowe.

Pacjenci będą doświadczać i odkrywać siebie oraz swoje pasje podczas zajęć dodatkowych dostosowanych do aktualnych potrzeb pacjentów i uzupełniających proces psychoterapeutyczny.

warsztaty