Skip to content

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe – syndrom wypalenia zawodowego, burnout syndrom – pacjent odczuwa wówczas brak satysfakcji z pracy, chęci działania, wykonywania poleceń służbowych etc., które wcześniej sprawiały przyjemność. To wynik długotrwałego stresu, którego doświadcza w pracy.