Skip to content

Zaburzenia nerwicowe/Zaburzenia lękowe

 (fobia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, adaptacyjne, dyscocjacyjne, PTSD etc.) to grupa różnych zaburzeń. Pojawia się lęk, który powoduje wiele różnorakich objawów w ciele, zaburzenia poznawcze i emocjonalne. Pacjent wie, że objawy istnieją, ma wobec nich krytycyzm, jednak nie potrafi na nie wpłynąć i ich zmienić. Doświadcza często objawów somatycznych – w ciele. Bez odpowiednich oddziaływań zaburzenia te mogą się utrwalać. Przyczyn tych zaburzeń dopatruje się w czynnikach genetycznych, osobowościowych, rozwojowych, które w towarzystwie aktualnej trudnej sytuacji, powodują występowanie lub nasilenie objawów.

OPM-MED Ośrodek