Skip to content

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości – charakterystyczna dla tej grupy zaburzeń widoczna dysharmonia postaw i zachowań, która nie jest chwilowym kryzysem, ale stałą zmianą cech charakterologicznych, postaw, sposobu nawiązywania relacji itp. Te utrwalone cechy charakteru powodują różnego typu trudności w funkcjonowania w społeczeństwie, w pracy, w relacjach z innymi.